sygesikringskortDu har mulighed for tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis du er:

  • Røveri-, volds, eller voldtægtsoffer
  • Trafik- eller ulykkesoffer
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Person, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer, der inden deres 18. år har været udsat for incest eller seksuelle overgreb
  • Personer med let til moderat depression og angst

Du skal have en skriftlig henvisning fra din egen læge. Henvisningen skal være udstedt senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Undtagen seksuelle overgreb og incest før det 18. år.

Der ydes tilskud til 12 konsultationer.

Du betaler selv en andel af honoraret, hvilket pr. 1.10.2018 er 410,06 kr. for første konsultation og 341,92 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Er man medlem af Danmark er der et tilskud på 200 kr pr konsultation.

Hjælp til angst og depression for unge der er imellem 18-21 er gratis.